Daba Podcast | دابا بودكاست

التعبير الجنسي بالداريجة

October 12, 2022 Season 2 Episode 2
Daba Podcast | دابا بودكاست
التعبير الجنسي بالداريجة
Show Notes

فهد الحلقة غنهضرو شوية على اللغة التعبير الجنسي بالداريجة.
لغة هي هوية، و الداريجة هي جزء من هويتنا، ولكن كلغة عندها حمولة اجتماعية وثقافية ثقيلة لي تتعبر على المجتمع لي تيهضر بيها. وهد الحمولة تقدر تكون معيقة فالهضرة على بعض المواضيع، فحال الجنس. 

إعداد و تسجيل المقابلات : مريم 
تقديم: بشرى 
مونتاج: هدى
رسمة الغلاف: ريم
إنتاج: ثانيت، منصة بحوث نسوية